เข้าถึง LAN ด้วย ZeroTier บน MikroTik โดยไม่ง้อ Public IP

ออกตัวก่อนว่าผมเองก็พึ่งได้ลองเล่น MikroTik มาไม่นานนัก และยังไม่ได้เก่ง MikroTik มากขนาดนั้น แต่ก็พอ Config เบื้องต้นได้ ส่วนตัวผมใช้ ZeroTier อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ไว้ลงในอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น PC, NAS, Home Assistant ทำให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้จากภายนอกบ้านผ่าน VPN ของ ZeroTier ครับ

Nuttdam

April 4, 2022